Oprichting Kinderfonds Streekmuseum

SOMMELSDIJK – Nadat op 19 oktober jl. serviceclub De Ronde Tafel een klaverjastoernooi organiseerde in Café De Kok te Sommelsdijk, ten bate van het goede doel, werd afgelopen woensdagavond de opbrengst ervan in chequevorm overhandigd áán dat goede doel, op het adres ván dat goede doel. Concreet gezegd: aan Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

De Ronde Tafel is een internationale organisatie die wereldwijd in zestig landen vertegenwoordigd is. In ons land is dat de Nederlandse Tafelronde, die verscheidene regionale afdelingen kent, Tafels genoemd. De leden, de Tafelaars, zijn mannen tussen de 18 en 40 jaar die naast onderlinge vriendschap zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien én zich in willen zetten voor het goede doel. De afdeling Goeree-Overflakkee staat binnen de organisatie te boek als Tafel 118. En daarvan waren er woensdagavond twee aanwezig om de opbrengst van het onlangs gehouden klaverjastoernooi bekend te maken en te overhandigen: € 600.

Kinderfeestjes

Maar dit bedrag heeft wel een speciaal oormerk: om voor kinderen voor wie het om financiële redenen thuis niet mogelijk is een verjaardagsfeestje te houden dit tóch mogelijk te maken. Dit door ze een soort cadeaubon te geven waarmee ze met vriendjes of vriendinnetjes gratis deel kunnen nemen aan één van de twee kinderfeestjes die het streekmuseum heeft bedacht.
Ze kunnen kiezen uit ‘Archeoloog voor één dag’, waarbij ze spelenderwijs vondsten opdoen. Net als in het echt dikwijls het geval is: uit verschillende stukken bestaande die, weer aan elkaar gemaakt, een bepaald gebruiksvoorwerp blijken te vormen, dat ze dan ook mee naar huis mogen nemen.
Of ze kunnen kiezen voor een speurtocht door het museum, waarbij ze aan de hand van een routekaart op zoek moeten naar de verdwenen schat van kapitein Zeebeer. Waarschijnlijk is de schat ontvreemd door piraat Rooie Klaas, die in verleden eeuwen met zijn schuit meermaals voor Goeree-Overflakkee heeft gelegen. Op het eiland is zelfs een polder naar hem vernoemd. En het is aan de kinderen om de schat terug te vinden in de schatkist die in het streekmuseum staat en waarvan de kinderen echt de sleutel meekrijgen tijdens hun zoektocht. Inmiddels hebben al verscheidene kinderen met veel genoegen hun verjaardagsfeestje in het streekmuseum gevierd. En Tafel 118 van serviceclub De Ronde Tafel vindt het een goede zaak als ook kinderen voor wie het niet mogelijk is een leuk verjaardagsfeestje te hebben daar tóch de mogelijkheid toe krijgen. Vandaar deze actie, die ze samen met Voedselbank Goeree-Overflakkee uitvoert. De Voedselbank weet namelijk in welke gezinnen kinderen zijn die hiermee verrast kunnen worden, zodat het de Voedselbank is die de cadeaubonnen distribueert.
Het moment waarop Tafel 118 deze gift deed, woensdagavond, was tevens het moment van oprichting van Kinderfonds Streekmuseum Goeree-Overflakkee, van waaruit dergelijke initiatieven voor kinderen in de toekomst gefinancierd kunnen blijven worden. Iedereen kan trouwens een bijdrage in het fonds storten. Dat kan op rekeningnummer NL83 RABO 0341613355 ten name van Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee, onder vermelding van ‘Bijdrage Kinderfonds’. En kinderfeestjes kunnen snel en makkelijk worden geboekt via de website van het museum: www.streekmuseum.nl.

Vanwege het succes van het kinderfonds is in 2018 nog een aanvullende bijdrage gedaan!