Stichting Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar gevestigd in de Voorstraat van Dirksland. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

De ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is; de doelgroep heeft vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij Kairos komen en vinden geen plek in de reguliere opvang elders onder andere door contra-indicatie. 

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’ Het doel is dan ook dat er binnen 5 jaar niemand meer op straat hoeft te leven op het eiland.

Gedurende het gehele tafeljaar 2022-2023 steunen wij als RT 118 Kairos. Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op de website van de Stichting!