Stichting WO2GO

In het Tafeljaar 2023-2024 is er weer gekozen voor een jaardoel. Dit jaar steunen we Stichting WO2GO, een stichting die verhalen over de Tweede Wereldoorlog op het eiland Goeree-Overflakkee levendig houdt.

De stichting werd op 7 juli 2008 opgericht door een drietal enthousiastelingen met een gezamenlijke interesse in de Tweede Wereldoorlog. Het besef dat de verhalen van de mensen die de oorlog heel bewust had meegemaakt moesten worden bewaard en het verloren gaan van cultuur historisch erfgoed van het eiland uit de donkere periode van de oorlog, was de geboorte van WO2GO. De formele doelstelling zoals die is vastgelegd bij de notaris luidt:

‘De stichting heeft ten doel het behouden en documenteren van de geschiedenis van Goeree-Overflakkee ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, alsmede het aanbieden van educatieve programma’s op dit gebied; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’

Het bestuur van Stichting WO2GO bestaat momenteel uit de volgende personen: Dennis Notenboom, voorzitter; Petra Barendregt, penningmeester; Jack Westhoeve, bestuurslid. Naast het bestuur werken er nog diverse vrijwilligers actief mee binnen de stichting, echter is er altijd behoefte aan mensen die willen helpen aan de diverse projecten waar de stichting aan werkt.

Op de website is heel veel materiaal en meer informatie te vinden, neem vooral eens een kijkje: klik!